Privacyverklaring  AVG

Via de website van Heraldisch Atelier Bultsma worden geen persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Wapenschilder.nl gebruikt wel cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren.

Wanneer u contact opneemt met Heraldisch Atelier Bultsma voor een offerte of realisatie van een heraldisch kunstwerk, worden uw naam en contactgegevens bewaard. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitbrengen van een offerte en het maken en verzenden van heraldische kunstwerken en in onze financiele administratie. We hanteren hiervoor een bewaartermijn van 10 jaar.

De, eventueel, aan Heraldisch Atelier Bultsma toegezonden genealogische gegevens worden na het voltooien van het kunstwerk verwijderd.