Expertise

Heraldisch Atelier Bultsma staat voor hoogwaardige expertise en ambachtelijkheid op het gebied van wapen- en vlaggenkunde. Onder deze naam schildert, tekent en ontwerpt Piet Bultsma sinds begin jaren negentig.

Vanaf de jaren '70 is Piet Bultsma bezig met heraldiek en is hij zich steeds verder gaan ontwikkelen tot de breed ontwikkelde heraldicus, die hij vandaag de dag is. Eerst als hobby naast een reguliere baan, later als professional. De stap naar het volledig richten op heraldiek, bleek een juiste. Niet alleen had hij de tijd om zich nog verder te ontwikkelen, het resulteerde al snel in mooie opdrachten van particulieren en overheid, zoals van de Orde van Malta, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

In de jaren negentig is Piet Bultsma aangesteld als wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel. Vele gemeenten en waterschappen hebben een wapendiploma van zijn hand. Ook heeft hij voor de Hoge Raad van Adel de wapens op de laatste perkamenten adelsdiploma’s geschilderd.

Sinds 2012 is Piet Bultsma lid van de Society of Heraldic Arts.

Een van de bekende voorbeelden van het werk van Piet Bultsma is bovenstaand wapen van Nederland.