Familiewapen ontwerpen

Heeft uw familie nog geen familiewapen, of wilt u het bestaande ontwerp vernieuwen? Heraldisch Atelier Bultsma kan u helpen bij het ontwerp. Eén van de eerste vragen is: hoe wil ik gezien worden? Uw familiewapen is naast uw naam en handtekening een manier om door middel van kleuren, schildverdeling, kentekens en symbolen te laten zien wie u bent, of waaruit u voort komt. Net zoals in de middeleeuwen, toen een familiewapen werd gebruikt om te herkennen bij welke familie de drager hoort.

Heraldisch Atelier Bultsma zal samen met u bovenstaande bespreken en dit vervolgens vertalen naar een heraldisch schets ontwerp van uw familiewapen. Géén computerplaatje, maar handwerk!

Indien u wenst, kan Heraldisch Atelier Bultsma u behulpzaam zijn bij de registratie van uw familiewapen. Dit maakt dat uw familiewapen gedocumenteerd is en voortaan vast ligt voor uniek gebruik door uw familie.

Eenvoud en duidelijkheid, schoonheid en zeggingskracht zijn de vier pijlers voor het ontwerpen van uw familiewapen. Het ontwerp wordt vervolgens omgezet in een uniek handgeschilderd exemplaar. U heeft keuze uit eenvoudig papier tot en met perkament; van zegelring tot ex libris. Informeer naar onze prijzen!